KNIFE / NÓŻ / COLTELLO

KNIFE / NÓŻ / COLTELLO

Man is knife to man
and merciless executioner,
mercy was exhausted
on the highway of ages,

the detour is crowded
to everyday hell.

Człowiek człowiekowi nożem
i bezlitosnym katem,
wyczerpało się miłosierdzie
na autostradzie wieków,

zatłoczony jest objazd
do codziennego piekła.

L’uomo è coltello per l’uomo
e spietato carnefice,
si è esaurita la misericordia
sull’autostrada dei secoli,

è intasata la deviazione
verso il quotidiano inferno.

Izabella Teresa Kostka, ©2019

All rights reserved

#terminalrealism

Also published on the Italian journalistic portal:

https://alessandriatoday.wordpress.com/2019/11/21/angolo-di-poesia-trilingue-coltello-knife-noz/?preview=true