CROSSWORDS / CRUCIVERBA / KRZYŻÓWKA (Terminal Realism)

CROSSWORDS / CRUCIVERBA / KRZYŻÓWKA (Terminal Realism)

~

Our bodies are crosswords
they complement each other,
crucified martyrs without sin
waiting for nirvana,

the desire deceives every void
like candy soothes hunger,
the brain burns in an orgasm
throwing the reason to the stake,

we become matches
between the fingers of a child
and ashes scattered in nothingness,

fertilizer of the universe.

I nostri corpi sono cruciverba
si completano a vicenda,
crocifissi martiri senza peccato
in attesa del nirvana,

il desio inganna ogni vuoto
come le caramelle la fame,
arde il cervello in un orgasmo
gettando la ragione al rogo,

diventiamo fiammiferi
tra le dita d’un bambino
e ceneri cosparse nel nulla,

concime dell’universo.

Nasze ciała to krzyżówka
uzupełniają się wzajemnie,
ukrzyżowani męczennicy bez grzechu
oczekujący na nirwanę,

pożądanie omamia każdą pustkę
jak głód oszukuje cukierki,
płonie umysł w orgazmie
rzucając na stos rozum,

stajemy się zapałkami
w rękach dziecka
i popiołami rozrzuconymi w próżni,

nawozem Wszechświata.

~

Izabella Teresa Kostka, ©2019
All rights reserved

Edited, Lietocolle 2019

“Il segreto delle fragole / The secret of strawberries”

Italian journalistic website “Alessandria Today”:

https://alessandriatoday.wordpress.com/2019/11/22/angolo-di-poesia-trilingue-cruciverba-crosswords-krzyzowka-di-izabella-teresa-kostka-testo-appartenente-al-realismo-terminale-terminal-realism/?preview=true