Hacker / Hacker / Haker (En / It / Pl)

Hacker / Hacker / Haker (En / It / Pl)

I do not remember
my first time
and I bless the loss of data,

instead I call to mind
a rude goodbye
and I curse the memory.

Maybe you knew how to reprogram
our common path
that like an expanding virus
infected every hour.

You were like a hacker for me,
a flea in the system.

Non mi ricordo
la prima volta
e benedico la perdita dei dati,

rimembro invece
un brusco addio
e maledico la memoria.

Magari sapessi riprogrammare
il nostro comune percorso
che come un virus in espansione
infettava ogni ora.

Eri come un hacker per me,
una pulce nel sistema.

Nie pamiętam
pierwszego razu
i błogosławię utratę danych,

pamiętam natomiast
pożegnanie
i przeklinam dobrą pamięć.

Gdybym tak potrafiła przeprogramować
naszą wspólną historię,
która jak virus co się wciąż mnoży
zakażała każdą godzinę.

Byłeś dla mnie haker’em,
błędem w systemie.

Izabella Teresa Kostka@2018

From my last book “Ka_r_masutra” Kimerik Edition 2018

All rights reserved