IVY / EDERA / BLUSZCZ

IVY / EDERA / BLUSZCZ

Your hands are ivy
that slips into the corners
and in the warm cracks,

you feed on my body
when hunger gnaws you,
suck my breath
and sip the blood,

I’m a vase
that satisfies the limbs
with self-perdition.

Le tue mani sono edera
che s’infila negli angoli
e nelle calde fessure,

ti nutri del mio corpo
quando la fame ti rode,
succhi il respiro
e sorseggi il sangue,

sono un vaso
che sazia le membra
con l’autoperdizione.

Twe ręce to bluszcz
co wdziera się w zakamarki
i ciepłe pęknięcia,

żywisz się mym ciałem
gdy głód doskwiera,
wysysasz oddech
i krew wypijasz,

jestem naczyniem
co syci członki
samozatraceniem.

Izabella Teresa Kostka@copyright2019

“Thoughts” dedicated

Also published: https://alessandriatoday.wordpress.com/2020/01/07/angolo-di-poesia-trilingue-ivy-edera-bluszcz-en-it-pl-di-izabella-teresa-kostka/?preview=true